Wat is multipotentialisme?

“Multipotentialisme is een educatieve en psychologische term welke verwijst naar een vaardigheid en interesse bij intellectueel begaafden in een grote diversiteit aan (met name) intellectuele en creatieve activiteiten. Een multipotentialist heeft verschillende interesse op meerdere gebieden, en is in staat om in meerdere beroepen en werkzaamheden succesvol te zijn.”

Bron: Wikipedia over Multipotentiality

Een Multipotentialist is in veel gebieden geïnteresseerd. Hij (of zij) heeft geen ‘roeping’ voor één bepaald vakgebied of creatieve uitingsvormen zoals specialisten en experts dat hebben, maar kan zich zeker wel tot op het nivo van een expert bekwamen. Nieuwsgierigheid is voor hem een belangrijke drijfveer, daarnaast vind hij het zeer prettig om te ontdekken, te leren en zich te bekwamen in nieuwe vaardigheden.

Door deze nieuwsgierigheid is de multipotentialist in staat om in zeer korte tijd alle mogelijke beschikbare informatie te absorberen. Hij volgt daarbij niet één pad, maar zal meerdere, vaak verschillende trajecten tegelijk volgen. Het doel van de multipotentialist is deze veelzijdigheid an sich, en doordat een multipotentialist beschikt over een zeer brede scope van kennis en vaardigeden is hij als geen ander in staat om uiteenlopende ideeën op een creatieve manier bij elkaar te brengen. De multipotentialist is daardoor een absolute vernieuwer en probleemoplosser.