Bronnen

Er is inmiddels redelijk wat literatuur verschenen rondom het thema ‘Kind en Social Media’. Omdat het een onderwerp is dat pas sinds de afgelopen jaren aandacht krijgt en omdat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan is het erg lastig om literatuur te ontwikkelen. Een aantal boeken heb ik zelf gelezen, voor wie meer wil weten kan ik deze titels aanbevelen.

“Focus! (over sociale media als de grote afleider)” van Justine Pardoen gaat in op het probleem van het niet meer kunnen concentreren van kinderen en jongeren.

“Schermgaande Jeugd (over Jeugd en Media)” van Patti Valkenburg beschrijft de onderzoeken die gedaan zijn op de invloed van computers, Internet en Social Media op kinderen en jeugd.

“Social Media Bijbel” van Phaedra Werkhoven en Jan Dijkgraaf geeft advies over hoe je over het onderwerp met je kinderen kunt communiceren en welke regels je zou moeten hanteren bij het gebruik van social media.

“Monitor Jeugd en Media 2017” welke op kennisnet.nl te vinden is geeft een hedendaags verslag van de manier waarop jeugd met social media om gaat.